Main Content

Rozwód kościelny 2016

About the Event

July 1, 2016

Warszawa

Świadczymy usługi w postępowaniu kanonicznym o stwierdzenie nieważności małżeństwa, potocznie tzw. rozwód kościelny unieważnienie ślubu kościelnego. unieważnienie małżeństwa. Zajmujemy się  prowadzeniem sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa począwszy od doradztwa prawnego, poprzez przygotowanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego, reprezentację adwokata kościelnego przed sądem biskupim, aż do momentu wydania orzeczenia sądu biskupiego.

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

None of the Talks in this Event have been rated yet. Sign In to rate talks.

0 Recommendations

Speakers

Talks at Rozwód kościelny 2016

Are we missing a talk? Sign in or Create an Account to add it.

Create Account

Sign In