Main Content

JavaForum Göteborg 2010Q1

About the Event

February 10, 2010

Göteborg, Sweden

Javaforum är en svensk Java-community med syfte att stödja svenska Java-utvecklare genom regelbundna möten med intressanta seminarier och mingel samt mötesplatsen Javaforum.se.

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

Average based
on 1 rating

0 Recommendations

Speakers

Squeed AB 

Talks at JavaForum Göteborg 2010Q1

Are we missing a talk? Sign in or Create an Account to add it.

Create Account

Sign In