Main Content

Cirrus bemanning Services starte med en pilot av Talent banen

About the Event

October 6, 2015

Canada

Cirrus, ABU midlertidig ansettelse jobber innen kontaktsenteret, har lansert en pilot av Talent banen, det online søknad verktøyet for kontakt sentre. Målet med piloten er å undersøke effektiviteten av rekrutteringsprosessen kan forbedres, mens kvalitet er minst like. Cirrus også svare videre Talent banen og utviklingen innen online kommunikasjon og bruke.

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

None of the Talks in this Event have been rated yet. Sign In to rate talks.

0 Recommendations

Are we missing a talk? Sign in or Create an Account to add it.

Create Account

Sign In