Main Content

jurgenklm Claimed Profile

About jurgenklm

Profiteer van een goedkope zorgverzekering! Sluit via ONEforONE een OHRA zorgverzekering af en geef een weeskind ook een zorgverzekering. Één op één. Dat helpt. http://www.youtube.com/watch?v=6xKSsS6HXPs

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

None of this Speaker's Talks have been rated yet. Sign In to rate talks.

0 Recommendations