Main Content

Er du moden for å levere kontinuerlig?

About the Talk

September 13, 2012 11:40 AM

Oslo Spektrum

Oslo Spektrum

Kontinuerlige Leveranser og Devops praktiseres av svært mange skal man tro buzzen. Ved hjelp av nye verktøy og prosesser dytter virksomheter idéer ut til sine kunder før andre er ferdige med sin første iterasjon. Det er kunden som bestemmer når noe skal ut i produksjon, ikke IT. Og dette får de til uten å kompromisse på kvalitet. Hvem kunne ikke tenke seg å ha det sånn? Hvordan får de det til?

Vår erfaring er at det er lite hensiktsmessig, og til en viss grad svært farlig, å forsøke å få til dette i ett jafs. En mer fornuftig tilnærmingsmåte er å bygge stein for stein basert på tilstanden man befinner seg i, og gradvis forbedre situasjonen. Vi har laget en modenhetsmodell for kontinuerlige leveranser som inneholder teknikker og verktøy som bringer en nærmere målet, og det fine med å være på denne "reisen" er at hvert steg gir stor verdi i seg selv. I foredraget vil vi presentere noen erfaringer på godt og vondt med å implementere steg i modellen.

Vi vil starte med å presentere modenhetsmodellen, for deretter å ta for oss noen av teknikkene vi har hatt erfaringer med. Disse er; effektiv bruk av versjonskontroll, branch by abstraction, feature toggles, deployment pipelines med Jenkins, infrastruktur som kode med Puppet, virtualisering av produksjonslike miljøer for utvikling og test (Virtualbox, Vagrant), one-click deploy (og tilbakerulling), nedetidfri produksjonssetting og håndtering av databasemigrering (og tilbakerulling).

Ratings and Recommendations

This Talk hasn't been rated yet. Sign In to rate Talks.

comments powered by Disqus