Main Content

Realistiske demoer gir bedre feedback

A talk by at Smidig 2010

About the Talk

November 17, 2010 6:15 AM

Radisson Blu, Oslo, Norway

Radisson Blu, Oslo, Norway

Smidige metodikker fungerer bra fordi de gir forbedret feedback. Demomøtene er den viktigste praksisen for å få feedback på produktet man utvikler. I disse møtene demonstreres fungerende programvare utviklet i forrige iterasjon, og denne skal være produksjonsklar. Men, hvordan avgjør vi om "fungerende programvare" fungerer etter hensikten? Og hvordan fastslår vi at noe er "produksjonsklart"? Holder det at produkteier klikker seg gjennom applikasjonen ved hjelp av akseptansekriteriene og at produktet kjører i et akseptansemiljø? Ofte vil dette i beste fall bekrefte noe vi allerede vet, og demoene blir kjedelige og skaper lite entusiasme.

Min påstand er at dersom vi demonstrerer realistiske utfordringer i realistiske omgivelser, så vil vi oppnå langt bedre feedback. Dette vil avdekke viktige utfordringer og misforståelser. Interessentene vil bli mer engasjerte, og potensialet for at nye gode ideer kommer frem øker dramatisk. Jeg vil i denne lyntalen foreslå hvordan vi kan optimalisere feedbacken fra demomøtene ved å gjøre de mer realistiske og demonstrere med eksempler fra ekte prosjekter.

Ratings and Recommendations

This Talk hasn't been rated yet. Sign In to rate Talks.

comments powered by Disqus