Main Content

Best Practise inom webboptimering

About the Talk

February 10, 2010 1:30 PM

Göteborg, Sweden

Göteborg, Sweden

Yahoo! bjöd på 14 handfasta tips genom Steve Souders bok Faster Web Sites. Tre år senare kom Even Faster Web Sites med AJAX-fokus och samtidigt började verktygen för att undersöka den verkliga prestanda, dvs användarupplevelsen, florera. Fredrik kommer peka på fria, användbara verktyg och ett par enkla åtgärder som gör skillnad för dina kunder.

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

Average based
on 1 rating

comments powered by Disqus