Main Content

Moderator: Framtiden är här nu - är du?

About the Talk

May 6, 2010 9:00 AM

Svenska Mässan, Göteborg

Svenska Mässan, Göteborg

Jag är moderator för en session och håller även ett inledningsanförande om vikten av att öka connectivitet i logistik- och transportsystem.

Ratings and Recommendations

This Talk hasn't been rated yet. Sign In to rate Talks.

comments powered by Disqus