Main Content

Paneldebatt om framtida villkor för transportbranschen

A talk by Per Olof Arnäs

About the Talk

April 22, 2010 9:00 AM

Handelshögskolan, Göteborg

Handelshögskolan, Göteborg

Paneldebatt på NTM:s årsmöte 2010.

Ratings and Recommendations

This Talk hasn't been rated yet. Sign In to rate Talks.

comments powered by Disqus