Main Content

Livräntor och pensionering planering

About the Talk

June 5, 2014 9:00 PM

Chile

Chile

Livränta kommer i många olika former. Det finns omedelbar och uppskjuten livräntor, med både fasta och rörliga priser. Vilken typ av livränta, alla kan dock klassificeras som antingen kvalificerad eller nonqualified livränta. Och skillnaden är lätt.

Kvalificerad livräntor används i samband med skatt gynnade pensionsplaner, som definierade dra av pensionsplaner, avsnitt 403(b) pension planer (TSA), eller IRAs. Premierna för kvalificerad livränta betalas generellt med pretax dollar, som är alla investeringar som köpts för användning i en kvalificerad pensionsplan.

Definitionsmässigt anses någon livränta inte användas för att finansiera en skatt gynnade pensionsplan eller IRA en nonqualified livränta. Bidrag till nonqualified livränta är gjorda med efter skatt dollar--Premier är inte avdragsgilla från bruttoinkomsten för inkomstskatt.

I huvudsak då är produkterna samma. Det är placeringen in eller ut en pensionsplan (och den resulterande skattemässiga behandlingen) som skiljer en från den andra.

Ratings and Recommendations

This Talk hasn't been rated yet. Sign In to rate Talks.

comments powered by Disqus