Main Content

Grunderna i invaliditetsförsäkring: An Abney Associates Ameriprise Financial Advisor

A talk by lainnemaurer

About the Talk

August 20, 2014 8:05 PM

Thailand

Thailand

Invaliditetsförsäkring betalar förmåner när du inte kan försörja sig eftersom du är sjuk eller skadat. De flesta handikappolitiken betalar du en förmån som ersätter en procentsats av din löneinkomst när du inte kan arbeta.

VARFÖR SKULLE DU BEHÖVA INVALIDITETSFÖRSÄKRING?

Dina chanser att vara inaktiverad för längre än tre månader är mycket större än dina chanser att dör i förtid, i del till medicin som har gjort många dödliga sjukdomar behandlingsbara. (Källa: 1985 kommissionsledamotens enskilda funktionshinder tabell A--senaste tillgängliga uppgifterna.) Även om detta är goda nyheter, ökar det ditt behov av att skydda dina inkomster med invaliditetsförsäkring.

Överväga vad kan hända om du drabbats av en skada eller sjukdom och inte kunde arbeta för dagar, månader, eller ens år. Om du är singel, har du annat stöd? Om du är gift, du kanske kan lita på din make för inkomst, men du förmodligen också har många finansiella åtaganden, som stöder ditt barn och betala din inteckning. Din makes inkomster skulle kunna stödja hela familjen? Kom dessutom ihåg att du inte har att arbeta i ett farligt läge behöver invaliditetsförsäkring. Olyckor inträffar inte bara på jobbet utan också hemma, och sjukdomen kan slå någon.

Ratings and Recommendations

This Talk hasn't been rated yet. Sign In to rate Talks.

comments powered by Disqus