Main Content

Lov rapport: Elliott & Associates Fraud Attorney Review

A talk by tanyamorena

About the Talk

January 30, 2015 7:00 PM

I boken god til store forfatter Jim Collins analysert 11 selskaper som lager oppnådd markedet med over 6 ganger i løpet av en 15-års periode. Han prøvde å finne ut hva de "store" selskaper gjorde for å produsere ekstraordinære resultater.

Det er rimelig å spørre det samme spørsmålet om skatt klager fordi eiendomsskatt er slik en stor utgift. Kunder bør ikke akseptere gode resultater hvis stor resultatene er mulig. Kunder bør spørre sine advokater hva de gjør for å gi gode resultater.

Ratings and Recommendations

This Talk hasn't been rated yet. Sign In to rate Talks.

comments powered by Disqus