Main Content

DEN RIKTIGE VEIEN Å BESTILLE EN AVGRENSNINGSBRØNN: Elliott & Associates Fraud Attorney Review

A talk by arnmcmillan

About the Talk

February 5, 2015 7:00 PM

Appraisals kan være et kraftig verktøy i en skatt lagmannsrett sak, og er ofte det beste beviset av verdi. En god vurdering presentert av en erfaren advokat kan medføre store skatt besparelser.

Uerfarne advokater, skatt konsulenter og grunneiere ofte opererer under en falsk tro at alt de trenger å gjøre er å bestille en avgrensningsbrønn, og da håper på best. Denne strategien kan gi akseptable resultater. Men akseptable resultater er ikke bra nok i dag. Grunneiere bør forvente EKSTRAORDINÆRE resultater-laveste skatten regningen mulig. Dette krever en mer gjennomtenkt og strategisk tilnærming.

Ratings and Recommendations

This Talk hasn't been rated yet. Sign In to rate Talks.

comments powered by Disqus