Main Content

Rozwód kościelny

About the Talk

July 1, 2016 12:00 PM

Warszawa

Warszawa

Świadczymy usługi w postępowaniu kanonicznym o stwierdzenie nieważności małżeństwa, potocznie tzw. rozwód kościelny unieważnienie ślubu kościelnego. unieważnienie małżeństwa. Zajmujemy się  prowadzeniem sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa począwszy od doradztwa prawnego, poprzez przygotowanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego, reprezentację adwokata kościelnego przed sądem biskupim, aż do momentu wydania orzeczenia sądu biskupiego.

Ratings and Recommendations

This Talk hasn't been rated yet. Sign In to rate Talks.

comments powered by Disqus