Main Content

Clean Code

A talk by Fredrik Wendt

About the Talk

May 12, 2011 10:00 AM

Vad är ren kod? Varför ska du bry dig? Hur kommer du igång? Antipattern visas och tid för diskussion.

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

Average based
on 1 rating

comments powered by Disqus