Main Content

Mono.Cecil

A talk by Paweł Łukasik

About the Talk

September 20, 2011 4:00 PM

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Mono.Cecil to open-source'owa alternatywa dla System.Reflection. Podczas sesji zobaczymy jakie prezentuje ona możliwości i jak za jej pomocą możemy wzbogacić nasze aplikacje pisane w .NET

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

Average based
on 2 ratings

comments powered by Disqus