Main Content

Kodgranskning - i en agil miljö

A talk by Mattias Jiderhamn

About the Talk

October 24, 2011 3:50 PM

Göteborg

Göteborg

I det här föredraget får du lära dig vad kodgranskning är, varför du skall granska kod, hur du mest effektivt granskar kod, hur kodgranskning passar in i en agil utvecklingscykel etc. Ett verktyg för kodgranskning demonstreras och talaren delar med sig av sina egna erfarenheter och tips.

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

Average based
on 3 ratings

comments powered by Disqus