Main Content

Ovládam HTML, CSS a javascript. Som Windows 8 programátor?

A talk by Slavo Furman

About the Talk

October 27, 2011 3:00 PM

Bratislava

Bratislava

Microsoft práve teraz rázne mení základ svojej existencie - Windows platformu. Novinkou nie je len nové UI, ale aj nový aplikačný model a nové Windows API. Jednou z výrazných noviniek je tiež možnosť programovať Windows aplikácie v HTML5/javascripte. Na to, čo to konrétne znamená, ako to prakticky robiť, a aké možnosti z toho plynú sa pokúsime spolu pozrieť v tejto prezentácii.

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

Average based
on 2 ratings

comments powered by Disqus