Main Content

Metaprogramovanie #1

About the Talk

November 22, 2011 3:00 PM

Bratislava

Bratislava

Metaprogramovanie je mágia. Kód, ktorý píše kód, ktorý píše kód. Elegantné API a DSL, ktoré viac pripomínajú prirodzený, ako programovací jazyk. Je to práve metaprogramovanie, ktoré dáva Ruby silu, no zároveň často pôsobí nepochopiteľne. V prezentácii ukážeme, kam až siaha dynamika jazyka a čo všetko je možné dodefinovať a predefinovať za behu programu. Rozoberieme niektoré knižnice (napr. activerecord, texticle, nokogiri, rake) a ukážeme, aké triky sa schovávajú za ich neuveriteľnými API. Zbavíme metaprogramovanie mágie a naučíme vás, ako ho použiť ako nástroj, ktorý vám umožní písať elegantný kód.

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

Average based
on 5 ratings

comments powered by Disqus