Main Content

Raven DB - dokumentowe bazy danych

A talk by mihcall

About the Talk

January 5, 2012 1:15 PM

Łódź

Łódź

Podczas prezentacji słuchacz dowie się o nowym graczu na rynku dokumentowych baz danych - Raven DB. Prelekcja zawierać będzie zarówno wprowadzenie do ruchu NoSQL, opis funkcjonalności i sposobu pracy z Raven DB (na przykładach), jak i porównanie Raven DB do innych produktów tego typu dostępnych na rynku.

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

Average based
on 1 rating

comments powered by Disqus