Main Content

VS Debugger - Tips & Tips

A talk by Paweł Łukasik

About the Talk

January 25, 2012 3:00 PM

Wrocław, ul. Joliot Curie 15

Wrocław, ul. Joliot Curie 15

Podczas sesji dowiemy się jak możemy usprawnić naszą pracę z debuggerem, który do użytku oddaje nam Visual Studio. Poznamy, kilka (mam nadzieję) użytecznych sztuczek, dzięki którym będziemy mogli jeszcze lepiej wyśledzić, zrozumieć i naprawić błędy w naszych aplikacjach.

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

Average based
on 1 rating

comments powered by Disqus