Main Content

Email - Použitie Cassandry v Azetmaile

About the Talk

March 15, 2012 3:30 PM

Bratislava

Bratislava
  • Použité technológie: Python, Django (frontend, backend), NFS - telá emailov, Cassandra - hlavičkové súbory, MogileFS - prílohy mailov, ElasticSearch - vyhľadávanie v hlavičkách mailov a metadátach príloh, Memcache - temporary session data, Mysql - dáta o používateľoch, logy, štatistiky
  • Dôvody použitia noSQL pre ukladanie hlavičiek mailov
  • Porovnanie pôvodného NFS riešenia a ukladania v Cassandre
  • Topológia Cassandra clustra a princíp rozkladania dát a záťaže medzi cluster nodmi
  • Dátový model, (ne)vhodnosť použitia jednotlivých typov operácií

Ratings and Recommendations

Avg. Rating

Average based
on 2 ratings

comments powered by Disqus